جدول طبقه بندی سطوح کیفیت روغن های دنده خودرو , پخش روغن محمدی

طبقه بندی روغن دنده بر اساس سطوح کیفیت

جدول طبقه بندی سطوح کیفیت روغن های دنده خودرو

 

روغن های دنده برا اساس ویژگی هایی که دارند هرکدام در یک دسته بندی قرار میگیرند و سطوح کیفیت و کارایی هریک از این روغن دنده ها با روغن دنده دیگر متفاوت است.

کارشناسان این روغن دنده ها را با توجه به API هرکدام به دسته بندی های مختلفی تقسیم بندی کرده اند که در زیر جدول مربوط به این دسته بندی و نوع این روغن دنده آورده شده است که شما می توانید با مشاهده ویژگی های هرکدام از این روغن ها ، روغن دنده مورد نیاز خود از نظر کارایی را انتخاب کنید.

 

جدول طبقه بندی سطوح کیفیت روغن های دنده خودرو

طبقه بندی سطوح کیفیت روغن های دنده

 

پخش روغن محمدی

مطالب مشابه

نمایندگی بهران - پخش روغن محمدی

نمایندگی روغن بهران | نمایندگی بهران , 02155257513 , فروش روغن بهران , روغن صنعتی

نمایندگی بهران , نمایندگی روغن بهران روغن بهران , روغن هیدرولیک...

درجه بندی روغن موتور

درجه بندی روغن های موتور , نحوه تقسیم بندی روغن های موتور و ویژگی های آنها

درجه بندی روغن های موتور تقسیم بندی روغن های موتور...

روغن شل

روغن شل | روغن صنعتی شل |02155257513 روغن موتور شل |گریس شل | نمایندگی شل

روغن شل | روغن صنعتی شل | روغن هیدرولیک شل | روغن...