جدول طبقه بندی سطوح کیفیت روغن های دنده خودرو , پخش روغن محمدی

طبقه بندی روغن دنده بر اساس سطوح کیفیت

جدول طبقه بندی سطوح کیفیت روغن های دنده خودرو

 

روغن های دنده برا اساس ویژگی هایی که دارند هرکدام در یک دسته بندی قرار میگیرند و سطوح کیفیت و کارایی هریک از این روغن دنده ها با روغن دنده دیگر متفاوت است.

کارشناسان این روغن دنده ها را با توجه به API هرکدام به دسته بندی های مختلفی تقسیم بندی کرده اند که در زیر جدول مربوط به این دسته بندی و نوع این روغن دنده آورده شده است که شما می توانید با مشاهده ویژگی های هرکدام از این روغن ها ، روغن دنده مورد نیاز خود از نظر کارایی را انتخاب کنید.

 

جدول طبقه بندی سطوح کیفیت روغن های دنده خودرو

طبقه بندی سطوح کیفیت روغن های دنده

 

پخش روغن محمدی

مطالب مشابه

روغن کاسترول

کاسترول | روغن کاسترول ، شرکت کاسترول ، محصولات کاسترول ،02155257513

کاسترول | شرکت کاسترول | محصولات کاسترول ، روغن موتور...

درجه بندی روغن موتور

درجه بندی روغن های موتور , نحوه تقسیم بندی روغن های موتور و ویژگی های آنها

درجه بندی روغن های موتور تقسیم بندی روغن های موتور...

نمایندگی ایرانول

نمایندگی ایرانول | روغن ایرانول , 02155257513 روغن صنعتی ایرانول ، روغن موتور ایرانول

نمایندگی روغن ایرانول | روغن ایرانول ، روغن صنعتی ایرانول ، روغن موتور ایرانول...