جدول طبقه بندی سطوح کیفیت روغن های دنده خودرو , پخش روغن محمدی

طبقه بندی روغن دنده بر اساس سطوح کیفیت

جدول طبقه بندی سطوح کیفیت روغن های دنده خودرو

 

روغن های دنده برا اساس ویژگی هایی که دارند هرکدام در یک دسته بندی قرار میگیرند و سطوح کیفیت و کارایی هریک از این روغن دنده ها با روغن دنده دیگر متفاوت است.

کارشناسان این روغن دنده ها را با توجه به API هرکدام به دسته بندی های مختلفی تقسیم بندی کرده اند که در زیر جدول مربوط به این دسته بندی و نوع این روغن دنده آورده شده است که شما می توانید با مشاهده ویژگی های هرکدام از این روغن ها ، روغن دنده مورد نیاز خود از نظر کارایی را انتخاب کنید.

 

جدول طبقه بندی سطوح کیفیت روغن های دنده خودرو

طبقه بندی سطوح کیفیت روغن های دنده

 

پخش روغن محمدی

مطالب مشابه

درجه بندی روغن موتور

درجه بندی روغن های موتور , نحوه تقسیم بندی روغن های موتور و ویژگی های آنها

درجه بندی روغن های موتور تقسیم بندی روغن های موتور...

روغن موتور

روغن موتور | روغن موتور بهران | خرید روغن موتور | فروش روغن موتور | روغن موتور پارس

روغن موتور | فروش روغن موتور | خرید روغن موتور | فروشگاه...